Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

CÔNG KHAI BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, VÙNG NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

20/11/2023 - 15:09

UBND xã Phước Thuận kính gửi quý người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã bản đồ Quy hoạch chi tiết, cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt của UBND huyện: Tại đây

Bản đồ chi tiết: Tại đây

 

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ PHƯỚC THUẬN


Đánh giá: