Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

PHỔ BIẾN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

27/10/2023 - 10:47

UBND xã Phước Thuận Kính gửi người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tại đây
Nghị định 59/2023/ND-CP: Tại đây
 


Đánh giá: