Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

Hội đồng nhân dân xã phước thuận tổ chức hội nghị kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa vi, nhiệm kỳ 2021-2026

23/10/2023 - 22:35

Vào lúc 8h00, Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Tại Hội trường UBND xã, Thường trực HĐND xã đã tổ chức Hội nghị Kỳ họp HĐND xã lần thứ sáu, Khoá VI, Nhiệm kỳ 2021-2026

Tham dự hội nghị

- Đc. Hồ Thành Nhân, HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã.

- Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ xã. Các đồng chí đại biểu HĐND Xã

Tại Hội nghị đã Thông qua:

Các Báo cáo của UBND xã; Báo cáo của hai Ban; các Tờ trình; các Nghị quyết của HĐND xã

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ 6 của HĐND xã khóa VI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND xã các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã và các báo cáo khác trình kỳ họp; HĐND xã đã thảo luận, phân tích sâu sắc, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND Huyện, sự chỉ đạo, linh hoạt của UBND xã, sự nỗ lực cố gắng của các ngành, đoàn thể và sự đồng hành, ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của các áp đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, giải pháp và đã đạt được kết quả trên các lĩnh vực: các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra; chế độ chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời.

 

Đánh giá: