Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

THÔNG BÁO: Về việc đề nghị các hộ gia đình, cá nhân tự khắc phục, trả lại hiện trạng đất Nhà nước quản lý tại khu vực Núi Le, thuộc khu vực ấp Xóm Rẫy và Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận

25/10/2023 - 14:35

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 17/KL-TTr ngày 29/11/2021 của Thanh tra tỉnh BRVT, về việc quản lý, sử dụng đất công tại địa bàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Xuyên Mộc, về việc Thực hiện Kết luận Thanh tra số 17/KL-TTr ngày 29/11/2021 của Chánh Thanh tra Tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất công tại địa bàn xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Ngày 03/6/2022, Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận Thanh tra và văn bản chỉ đạo của cấp thẩm quyền trong việc rà soát, xử lý đồi với diện tích đất do Nhà nước quản lý (đất công) trên địa bàn xã Phước Thuận.

Triển khai theo Kế hoạch, trong thời gian qua, UBND xã đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tiến hành rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản vẽ đối với khu Núi Le, thuộc ấp Xóm Rẫy và Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và đại diện Ban ấp nhận bào giao mốc theo quy định.

Qua rà soát hiện trạng trên diện tích 17,39ha tại khu vực Núi Le, địa phương nhận thấy có một số tài sản, gồm: hai đám tràm trồng tập trung khoảng hơn 07 năm tuổi, một số cây trồng khác, trụ xi măng đã cũ, nằm rải rác trên khu đất. Tuy nhiên, chưa xác định được ai là chủ sở hữu số tài sản này, do không thường xuyên canh tác, chăm sóc.

Nay, Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận thông báo rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, niêm yết Thông báo này tại Trụ sở UBND xã, trụ sở sinh hoạt ban điều hành 07 ấp, để các hộ gia đình, cá nhân được biết, liên hệ đến các chủ sở hữu số tài sản tại khu vực đất công nêu trên, nhanh chóng thu dọn, khôi phục để trả lại diện tích đất Nhà nước quản lý.

Thời gian thông báo và đề nghị thực hiện: trong 30 ngày, tính từ ngày 25/10/2023 đến ngày 25/11/2023.

Trong thời gian này, các hộ gia đình, cá nhân có thắc mắc, khiếu nại, phản ánh liên quan đến khu đất và tài sản trên đất, đề nghị gửi đơn và giấy tờ kèm theo đến UBND xã để được xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.

Kết thúc thời gian thông báo, các trường hợp này vẫn chưa tự nguyện khắc phục, thu dọn để trả lại diện tích đất Nhà nước quản lý. Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận sẽ tổ chức phương tiện và nhân sự để xử lý theo quy định, các tổn thất về kinh tế, tài sản, các tranh chấp, khiếu nại, đơn phản ánh có liên quan, UBND xã sẽ không giải quyết và chịu trách nhiệm theo quy định.

Trên đây là nội dung thông báo của UBND xã Phước Thuận để các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện./.


Chi tiết văn bản: Tại đây


Đánh giá: