Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

25/10/2023 - 00:00

UBND xã Phước Thuận kính gửi quý người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã các văn bản chuyển đổi số năm 2023 , cụ thể như sau:

Kế hoạch CĐS năm 2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch CĐS năm 2023 của UBND xã Phước Thuận


BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ PHƯỚC THUẬN


Đánh giá: