Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

BẢN TIN PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 11/2023

06/11/2023 - 11:09

UBND Xã Phước Thuận kính gửi đến quý người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã bản tin phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật tháng 11/2023, cụ thể như sau:

- Tìm hiểu về quyền và bổn phận của trẻ em theo Quy định của Luật Trẻ em năm 2016: Tại đây

- Tìm hiểu một số Quy định của pháp luật về xử lý hành vi xâm hại trẻ em: Tại đây

- Tìm hiểu một số quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên: Tại đây

- Tìm hiểu Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tại đây.

Trân trọng ./.

 


BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ PHƯỚC THUẬN


Đánh giá: