Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

Tổ chức Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số

17/08/2023 - 08:56

Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 15/07/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 06/10/2021 của Huyện ủy Xuyên Mộc về thực hiện chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; Quyết định số 7926/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc Phê duyệt Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính huyện Xuyên Mộc và các văn bản, chính sách khác có liên quan.

– Thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện và xã.

– Tổ công nghệ số cộng đồng xã Hòa Bình triển khai, thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nội dung về chuyển đổi số của huyện tại địa phương, trong đó tập trung, ưu tiên một số chỉ tiêu, nhiệm vụ sau:

+ Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh, góp phần hoàn thành tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh trên toàn tỉnh đạt 95% trong năm 2023.

+ Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên mạng xã hội; các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin. 

+ Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, các ứng dụng ví điện tử nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác.

+ Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; sử dụng tổng đài 0254 1022 để được hướng dẫn về thủ tục hành chính tự động.

+ Tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký tài khoản, thiết lập gian hàng và giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

+ Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong đóng các khoản thu theo quy định cho học sinh, thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, truyền hình,...

+ Tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng và tham gia sử dụng hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường.

– Xây dựng, triển khai các chương trình tập huấn hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số để phục vụ các nhu cầu thiết yếu: sổ sức khỏe điện tử (SSKĐT), định danh điện tử (VNEID), Bảo hiểm xã hội (VSSID), ứng dụng phản ánh hiện trường, địa chỉ số, công dân số... hướng đến trang bị các công cụ, ứng dụng cơ bản cho người dân để tiếp cận quá trình chuyển đổi số, từng bước hình thành công dân số.


Đánh giá: