Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA UBND XÃ PHƯỚC THUẬN

18/11/2023 - 22:07

UBND xã Phước Thuận kính gửi quý người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã Kế hoạch Công tác năm 2023 cụ thể như sau:

Kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận năm 2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2023 trên địa bàn xã Phước Thuận


BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ PHƯỚC THUẬN


Đánh giá: