Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

THÔNG BÁO: Niêm yết công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thủ tục hành chính liên thông và các cơ quan ngành dọc theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/1/2020 của UBND tỉnh

16/11/2023 - 11:28

UBND xã Phước Thuận kính gửi quý người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã Thông báo niêm yết công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thủ tục hành chính liên thông và các cơ quan ngành dọc theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/1/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO Niêm yết công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thủ tục hành chính liên thông và các cơ quan ngành dọc theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/1/2020 của UBND tỉnh

Danh mục đính kèm

 

 

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ PHƯỚC THUẬN


Đánh giá: