Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

Chuyển đổi số
Tổ chức Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số
Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm...
Xem thêm
Vận hành tổ công nghệ số cộng đồng
Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt giúp đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Xem thêm
Tổ chức Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số
Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Xem thêm
Xuất khẩu lao động Hàn Quốc được hỗ trợ vay vốn đến 100 triệu đồng
Ngày 01/6/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg  về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc. Theo đó, nhằm hỗ trợ lao động sang Hàn Quốc làm việc sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn đến 100 triệu đồng.
Xem thêm